Dokumenty

Załączniki : deklaracja, wniosek, zgłoszenie,oświadczenia jako formularze dokumentów do pobrania lub wydrukowania z programu eNabór.

Zaświadczenia wymagane do potwierdzenia kryteriów, wydane przez określone instytucje należy po wykonaniu scanu dokumentu załączyć w formacie pdf do wypełnianego wniosku.


SZKOŁA PODSTAWOWA:
1.

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie obwodu (docx)
2.

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy (docx)
3.

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata (docx)
4.

Oświadczenie o oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (docx)
5.

Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły (docx)

PRZEDSZKOLE: 
1.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (docx)                                      

2.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego (docx)
3.

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej (docx)
4.

Oświadczenie rodzica o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (docx)
5.

Oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania od przedszkola (docx)
6.

Oświadczenie o odprowadzeniu podatku dochodowego w Gminie Proszowice (docx)
7.

Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola (docx)
8.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (docx)
9.

Oświadczenie o zatrudnieniu (docx)
Załączniki