Informacje dotyczące naboru - Szkoła podstawowa

Zgłoszenia uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2022-02-14 05:00 - 2022-03-04 23:55

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjecie na wolne miejsca do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

2022-02-28 00:01 - 2022-03-11 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzajacych spełnienie przez kandydata warunkow lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

2022-03-14 07:00 - 2022-03-18 14:30

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandyadatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2022-03-18 12:00 - 2022-03-18 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjecia w postaci pisemnego oswiadczenia.

2022-03-21 00:01 - 2022-03-25 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i kandydatów nieprzyjętych.

2022-03-25 14:01 - 2022-03-25 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Procedura odwoławcza.

2022-03-26 00:00 - 2022-04-20 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Postępowanie uzupełniajace.

2022-04-21 00:00 - 2022-05-09 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa
Procedura odwoławcza

2022-05-10 00:00 - 2022-06-04 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa