Informacje dotyczące naboru - Przedszkole

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku.

2022-02-14 00:00 - 2022-02-22 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjecie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym...

2022-02-23 00:01 - 2022-03-18 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjecie do przedszkola i dokumentów potwierdzajacych spełnienie przez kandydata warunkow lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

2022-03-21 07:00 - 2022-03-28 13:30

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Podanie do publicznej wiadomosci przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2022-03-28 13:35 - 2022-03-31 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

2022-03-29 00:01 - 2022-04-01 14:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjetych.

2022-04-01 14:01 - 2022-04-01 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Procedura odwoławcza.

2022-04-02 00:00 - 2022-04-27 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole
Postepowanie uzupełniajace do przedszkoli.

2022-04-28 00:00 - 2022-06-04 23:59

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole